top of page

KURUMSAL

Kurumsal

          

     Tarihçe

     

     Vizyon&Misyon

 

     İnsan Kaynakları

Kurumsal Yönetim

 

     Politikalar

     Etik Kurallar

 

     Duyurular

 

     Sıkça Sorulan Sorular

Politikalar

Müşteri İlişkileri

Müşterilerimiz için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak öncelikli hedefimizdir. Müşterilerimiz ile ilişkilerimizde nezaket kuralları çerçevesinde profesyonel ve adil olmak, müşterilerimize ait kişisel bilgileri ve gizliliğini ilgili yasalara uygun şekilde korumak, müşterilere yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek.

 

 

Tedarikçi, Yetkili Satıcı İlişkileri

Çalışılacak tedarikçileri, yetkili satıcıları titizlikle ve özenle seçmek, etik veya yasal olmayan edimlerde bulunmadıklarının tespitini sağlamak, ilgili uygulama prensipleri doğrultusunda gerekli incelemeleri ve denetimleri, yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, insan haklarına saygılı davranmalarını, iş ahlakı uygunluk  prensiplerine uygun davranmalarını teşvik etmek, tedarikçi, yetkili satıcı seçiminde objektif kriterler ile karar vermek, kaliteli üretim ve ürün temini ve  iş güvenliği kurallarına uymasını denetim altında tutmak.

 

 

Yasalara Uyum ve Hukuki İşlemler

Faaliyet gösterdiğimiz sektördeki ilgili tüm yasa, kural ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi ilke edinmek, tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak. Üçüncü şahıs ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin, tabi olunan yasalara, mevzuata ve etik kurallara· uygun, açık ve anlaşılır olmasını sağlamak.

 

Kamuoyu İletişimi

 

 Beşeri çevrede iletişimlerimizde  “Sold” markasını toplum nezdinde itibarına zarar vermeyecek şekilde temsil etmek ve itibarımızı arttırmak, iletişim kanallarını açık tutarak eleştiri ve önerilerinden istifade etmek, olumlu ilişkilerin· devamını sağlamak. Kamuoyu ile görüş paylaşımını kurumsal bilgilendirme çerçevesinde yapmak ya da· Kurumsal iletişim  İlişkilerinde bilgi/görüş almak.

İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

 Sold, işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı· hedeflemiştir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli  önlemleri alırlar. Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak katma değeri yaratan başarılı ve yetkin profesyonellerden oluşan, tercih edilen ve herkesin parçası olmaktan gurur duyduğu ideal kurum olmayı hedeflemektedir.

bottom of page